Vanhan kunnon Andriaana-roolipelin hahmoille omistettu ryhmä. Ryhmässä ei tule todennäköisesti olemaan mitään erityisiä tapahtumia, vaan sen tarkoitus on lähinnä kerätä ropeen kuuluneita hahmoja yhteen nippuun.

This world is for characters from an old Finnish forum rpg Andriaana.

Recent Forum Activity


No recent posts.